Đá ốp bếp thạch anh phú sơn PQ 120

Đá thạch anh phú sơn PQ 120

1. Khổ kích thước của tấm đá
Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 1450 x 3060 mm
Kích thước khổ lớn ( Jumbo size) 1620 x 3250 mm

2. Độ dày tiêu chuẩn
15 mm
20 mm
30 mm