Hướng dẫn mua sản phẩm

Quá trình cơ bản hướng dẫn làm việc mua sản phẩm với khoda.vn là:

Nhận báo giá
Báo giá khoda.vn có thể được yêu cầu thông qua đại diện của bạn qua email, điện thoại, fax hoặc tin nhắn tức thì (skype) cho thông tin “thời gian thực” dựa trên tính khả dụng, điều kiện và giá cả thị trường. khoda.vn có thể giúp bạn điều chỉnh các giải pháp tùy chỉnh.

Đặt đơn hàng
Khi giá và tính sẵn có đã được chấp thuận, đơn đặt hàng (PO) phải được cung cấp cho khoda.vn bằng email, điện thoại, fax hoặc chat. Hãy nhớ chỉ định thông tin giao hàng và phương thức giao hàng để đảm bảo chúng tôi gửi sản phẩm đến đúng đích – và đúng giờ. Chúng tôi cũng hỗ trợ xử lý đơn hàng sau khi hoàn tất thủ tuc.

Chính sách vận chuyển
Khoda.vn bao gồm vận chuyển nội thành Hà nội với tất cả các đơn đặt hàng ngoại trừ các mặt hàng đặc biệt nặng và cồng kềnh. Đại diện của bạn có thể thảo luận về việc chia sẻ một số chi phí bổ sung cho các yêu cầu giao hàng khác. Khoda.vn có mối quan hệ với tất cả các hãng lớn (FedEx, EMS, DHL, Viettel, Nasco vv) và sử dụng Viettel cho phần lớn các lô hàng. Người đại diện của bạn có thể giúp bạn trong trường hợp một nhà cung cấp dịch vụ khác được yêu cầu.

RMA bảo hành
Khoda.vn tự hào về một chính sách RMA 15 ngày, ngay cả khi sản phẩm đã được mở ra. Đối với các sản phẩm thuộc sở hữu của bạn hơn một tháng hoặc nằm ngoài chính sách RMA chính thức của chúng tôi, hãy liên hệ với đại diện của bạn để đảm bảo sự hài lòng của bạn.

Chia sẻ