Đá ốp bàn bếp thạch anh phú sơn PQ 138

Thi công lắp đặt đá ốp bàn bếp thạch anh phú sơn PQ 138

1. Khổ kích thước của tấm đá
Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 1450 x 3060 mm
Kích thước khổ lớn ( Jumbo size) 1620 x 3250 mm

2. Độ dày tiêu chuẩn
15 mm
20 mm
30 mm