Đá nhân tạo gốc thạch anh Phú Sơn PQ 138

Thông tin: Đá nhân tạo gốc thạch anh phú sơn PQ138

1. Khổ kích thước của tấm đá
Kích thước tiêu chuẩn ( Normal size) 1450 x 3060 mm
Kích thước khổ lớn ( Jumbo size) 1620 x 3250 mm

2. Độ dày tiêu chuẩn
15 mm
20 mm
30 mm