Đá Kim Sa Trung

900.000 

Thông số nổi bật Đá Kim Sa Trung

Tên Đá(Việt Nam): Đá Hoa Cương Kim Sa Trung
Tên Nước Ngoài: Black Galaxy Granite
Chủng loại: Đá THIÊN NHIÊN
Tên Khác: Star Galaxy Granite; Galaxy Granite; Siayah Galaxy Granit; Black Galaxy Stone
Loại đá: Đá thô; đá đánh bóng 1 mặt; đánh bóng 2 mặt.
Mục đích sử dụng: Bếp; Lối đi, Cầu Thang, Bậc Cấp.